دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت

سه شنبه 2 تیر 1394  03:55 ق.ظ


- رشته: حسابداری
- مقطع: فوق دیپلم 
- تاریخ آزمون: 1386/5/19
- مواد امتحانی: 
15 سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
15 سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
15 سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
50 سوال دروس تخصصی (همراه با پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت ، سوالات استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت ، دفترچه سوالات استخدامی ، رشته حسابداری بانک تجارت ، سوالات استخدامی ، رشته حسابداری ، بانک تجارت ،

دفترچه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت

سه شنبه 2 تیر 1394  02:04 ق.ظ


- رشته: مدیریت بازرگانی و بانکداری
- مقطع: لیسانس
- تاریخ آزمون: 1386/5/19
- مواد امتحانی: 
15 سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
15 سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
15 سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
50 سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: مدیریت بازرگانی و بانکداری ، دفترچه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت ، دفترچه سوالات استخدامی ، رشته مدیریت بازرگانی ، بانکداری بانک تجارت ، سوالات استخدامی ،

دفترچه سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  10:10 ق.ظ


- رشته: مشاور تحصیلی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
60 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: مشاور تحصیلی ، دفترچه سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، مشاور تحصیلی آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  07:35 ق.ظ


- رشته: هنر آموز ماشین های کشاورزی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز ماشین های کشاورزی ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  05:17 ق.ظ


- رشته: هنر آموز صنایع نساجی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز صنایع نساجی ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش

یکشنبه 31 خرداد 1394  12:27 ب.ظ


- رشته: هنر آموز ساخت و تولید
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز ساخت و تولید ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ، سوالات استخدامی هنر آموز ، سوالات استخدامی ، ساخت و تولید ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش

یکشنبه 31 خرداد 1394  11:44 ق.ظ


- رشته: هنر آموز صنایع شیمیایی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش ، هنر آموز صنایع شیمیایی ، آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش

یکشنبه 31 خرداد 1394  09:28 ق.ظ


- رشته: هنر آموز صنایع غذایی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز صنایع غذایی ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز چاب آموزش و پرورش

یکشنبه 31 خرداد 1394  09:10 ق.ظ


- رشته: هنر آموز چاب
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز چاب ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز چاب آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز چاب آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، هنر آموز چاب آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز چاب ، آموزش و پرورش ،
  • تعداد کل صفحات:6  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic